<div align="center"> <h1>Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych w Łomży</h1> <h3>Stowarzyszenie zajmuje się kształceniem i rozwojem kadry pielęgniarek i położnych</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.spiplomza.freehost.pl/index.php" rel="nofollow">http://www.spiplomza.freehost.pl/index.php</a></p> </div>